ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาแหล่งการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒  
 

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.วังทอง ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาแหล่งการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ พาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๐ คน ไปศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูดาว,มีทักษะการสังเกตท้องฟ้าด้วยตาเปล่า,การใช้กล้องโทรทรรศน์,การใช้แผนที่ดูดาว และการใช้แอพพลิเคชั่นในมือถือดูดาว (เพื่อพี่น้องประชาชน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 14.26 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 17 ท่าน