หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 

 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งอยู่ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก หมู่ 5 บ้านหนองเสือ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางห่างจากอำเภอวังทองประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 17 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 56.15 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 29,453 ไร่
 
 
 
ทิศเหนือ