หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนภายในชุมชนบ้านวังทองธานี 2 หมู่ที่ 13 บ้านน้ำเย็น โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก ณ ห้องประชุมอาคาร อสม.(เดิม) บริเวณภายในและภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยแหลมทองพัฒนาจากบ้านนายตั้ง ดอนทราย ถึงร้องไผ่โทน หมู่ที่ 10 บ้านดอนม่วง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสมอแคลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 61