หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกของเหลว (น้ำ) ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๘๔๐ พิษณุโลก (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากถนนคอนกรีตบ้านโรงบ่มถึงบ้านนายพงศกร วงศ์มณี หมู่ที่ ๑๑ บ้านโรงบ่ม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล - ประถม ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.วังทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในวัด โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรม ควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดในวัดโดยวิธีการผ่าตัดทำหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างยกระดับถนน ค.ส.ล. บ้านบางสะพานจากบ้านนางแค้ว ปั้นพ่อค้า ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ บางสะพาน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางดินทอง-วังประดู่ ถึงบ้านนางจำนง ฉิมไทย หมู่ที่ ๗ บ้านวังพรม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 99