หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (MAZDA) หมายเลขทะเบียน กค ๖๓๕๘ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเสถียร พลราช-บ้านนางประยงค์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนม่วง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายธวัชชัย ธาตุทอง ถึงบ้านนางเยื้อง ทองย้อยยอด หมู่ที่ 7 บ้านวังพรม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล-ประถม ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.วังทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสมอแคลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม (อาคาร อสม.เดิม) บ้านหนองเสือ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]ซื้อชุดอุปกรณ์ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]จ้างติดตั้งถังน้ำและระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]

<< หน้าแรก...     93      94      95      96     (97)     98      99