หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรเป็นอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.2/ว 525 ลว.30 ก.ย. 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
แต่ง่ตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.2/ว 6336 ลว. 29 ก.ย.63 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว6391 ลว. 30 ก.ย. 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงินฯ ที่ พล 0023.3/ว 6392 ลว 30 ก.ย. 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
แจ้ง อ.พรหมพิราม ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/14808 ลว 30 ก.ย. 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6390 ลว 30 ก.ย. 63 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,595
     
 
 
 
สายตรงนายก
055-311-094
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10