ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ อบต.วังทอง มอบชุดของขวัญผู้สูงอายุ,มอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี  
 

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ อบต.วังทอง มอบชุดของขวัญผู้สูงอายุ,มอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี ดังนี้
๑.นายโชติ ครุธดิลกานันท์ อายุ ๑๐๓ ปี ม.๕ บ้านหนองเสือ (เคยเป็นครูใหญ่ รร.วังทองพิทยาคม และ รร.บึงพร้าว)
๒.นายปุ่น ตะโกศัย อายุ ๑๑๒ปี ม.๔ บ้านบางสะพาน (คน ๖ แผ่นดิน) ปีเกิด ๒๔๙๙
๓.นางเจียร พงษ์พานิช อายุ ๑๐๒ ปี ม.๔ บ้านบางสะพาน (ทายาทรับแทน)
๔.นางสุณี เสน่หา อายุ ๑๐๔ ปี ม.๑๑ บ้านโรงบ่ม (ทายาทรับแทน)
เพื่อเป็นเกียรติกับครอบครัว (เพื่อพี่น้องประชาชน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 16.21 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 115 ท่าน