หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒  
 

แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  และในวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ จะทำเรื่องคืนคลัง จึงขอให้ท่านแจ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มารับเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 15.17 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 143 ท่าน