หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
 

แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ \'\'สำหรับบุคคลที่มอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่จำนวน ๓ คนขึ้นไปให้มารับได้ที่ อบต.วังทอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะทำเรื่องคืนคลัง จึงขอให้ท่านแจ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มารับเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 11.30 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 91 ท่าน