หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒  
 

แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
\'\'สำหรับบุคคลที่มอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่จำนวน ๓ คนขึ้นไปให้มารับได้ที่
อบต.วังทอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ และในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
จะทำเรื่องคืนคลัง จึงขอให้ท่านแจ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มารับเงิน
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 14.01 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 64 ท่าน