หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  
 

แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ \'\'สำหรับบุคคลที่มอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่จำนวน ๓ คนขึ้นไปให้มารับได้ที่ อบต.วังทอง ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะทำเรื่องคืนคลัง จึงขอให้ท่านแจ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มารับเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 10.56 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 43 ท่าน