หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร.  
 

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังทอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร. เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงาน อปพร. ชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมได้ครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยกลาง (รายชื่อชุดใหม่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเดิมมีดังต่อไปนี้)
๑.นายประทีป คงทิพย์ธีระศรี (ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.)
๒.นายมงคล ทองอยู่ (รองประธานฯ)
๓.น.ส.นิจนาวี ศรีเวียง (เลขานุการ)
๔.นางอุไร เผือกชาวนา (เหรัญญิก)

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 16.52 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 63 ท่าน