หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ อบต.วังทอง ได้จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อพิจารณาญัตติ
-ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
-ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
-ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๑)
-และญัตติอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 13.51 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 8 ท่าน