หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 

 
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  
 

แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ \'\'สำหรับบุคคลที่มอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่จำนวน ๓ คนขึ้นไปให้มารับได้ที่ อบต.วังทอง ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะทำเรื่องคืนคลัง จึงขอให้ท่านแจ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มารับเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 15.19 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-311-094