ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งตำบลวังทอง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อบต.วังทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งตำบลวังทอง และสำรวจข้อมูลอาคาร/บ้านเรือนเก่าที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 11.34 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 3 ท่าน