หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสมอแคลง    12 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒    28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2561   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี   28 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ   28 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   28 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   28 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน   28 มิ.ย. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23