หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ   28 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง   28 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   28 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   28 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน   28 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต   28 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ   27 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561   27 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563   27 มิ.ย. 2562 30
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 23