หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-3-ปี-2561-2563 ข้อ 26   27 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร   27 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   27 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี   26 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558   26 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรม   26 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560   26 มิ.ย. 2562 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสะพาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง   26 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อ 15 สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ อบต.วังทอง   26 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อ 13 การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   26 มิ.ย. 2562 17
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 23