หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 

 
 
 
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) (ต่อ3) [ 19 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 377  
 
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) (ต่อ2) [ 19 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 288  
 
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) (ต่อ1) [ 19 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 271  
 
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) (ต่อ) [ 19 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 198  
 
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) [ 19 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 203  
 
  (1)     2