หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 

 
 
 
 
   
 
รายงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 6 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร เรื่อง คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร เรื่อง คู่มือการทำแบบรายงานผลโครงการ [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านน้ำเย็น [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561 (พิ่มเติม) [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)     2      3      4      5