หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเพื่อเลื่อนระดับ และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564-2566) [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) [ 23 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)