หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
เส้นทางการคมนาคม เส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีความสะดวก รวดเร็ว มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

ถนนคสล.

ถนนลูกรัง

ถนนลาดยาง

ถนนดิน

ถนนหินคลุก
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย

คลอง จำนวน 14 แห่ง

บึง จำนวน 16 แห่ง

หนอง จำนวน 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น จำนวน 2 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 5 แห่ง

ทำนบกั้นน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

ถังเก็บน้ำ ฝ 33. จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 16 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล (แบบสูบไฟฟ้าจมน้ำ) จำนวน 2 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝังดิน จำนวน 1 แห่ง

ถังเก็บน้ำ คสล. จำนวน 2 แห่ง

ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.99 จำนวน 1 แห่ง
 
 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ยังมีพื้นที่ป่าไม้จำนวนมากโดยเฉพาะในบริเวณเขาสมอแคลง ซึ่งประกอบด้วย ไม้ยืนต้นและพืชพรรณที่มีความหลากหลาย รวมทั้งมีบึงน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญต่อ การเพาะปลูกทางการเกษตรและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-311-094
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10