หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
ประชาชนสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ของตนเอง มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมชนบททั่วไป อาศัยอยู่รวมกันแบบเครือญาติ มีการตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขึ้นมา เช่น กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงกวน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร กลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น มีการประยุกต์เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้ชาวบ้านในตำบลวังทองอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 

วัด จำนวน 10 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง
 

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์

โรงเรียนบึงราชนก

โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ

โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์

โรงเรียนบ้านวังพรม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
    จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
    จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน (ศสมช.)
    จำนวน 9 แห่ง
 
ประเพณี

ประเพณีแข่งขันเรือยาววัดบางสะพาน

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

ประเพณีสงกรานต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงปั้นลายโรมันด้วยปูนซีเมนต์

โรงแกะสลักหิน

โรงเครื่องปั้นดินเผา

กลุ่มจักสานไม้ไผ่
 
 

โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมร้อยละ 100
 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง

รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน

ทีมกู้ภัย (OTOS) จำนวน 10 คัน

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

หน่วยบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
    จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-311-094
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10