หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายกมล อ่อนน้อมดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 081-3954739
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายขุนแผน บานเย็นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-3954739
นางสาวรุ่งทิพย์ วิชิตนาค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-2651402
นายเจริญ ปานเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-1304981
นายขุนแผน บานเย็นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 083-9596371
นายขุนแผน บานเย็นงาม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 083-9596371