หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกิ่งดาว คณะเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 055-311094
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปิยะวัฒน์ ฉัตรวงศ์ตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-2361959


นางสาวรุ่งทิพย์ วิชิตนาค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061-2651402


นางนฤมล พันธุรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-1304981


นางสาวปรียานุช จันทร์คำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 095-2529269


นายปิยะวัฒน์ ฉัตรวงศ์ตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 095-2361959