หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชัยพัชร์ สุขนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปิยะวัฒน์ ฉัตรวงศ์ตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรุ่งทิพย์ วิชิตนาค
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนฤมล พันธุรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางทัชชภร บุญวังทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางณัฐปภัสร์ มาเวหา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา