หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายขุนแผน บานเย็นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรุ่งทิพย์ วิชิตนาค
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนฤมล พันธุรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางทัชชภร บุญวังทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายอานนท์ แจ้งฉาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา