หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 


นายประทิน กระสันต์
ปลัด อบต.วังทอง
 
 


นายขุนแผน บานเย็นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางทัชชภร บุญวังทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวรพีพันธุ์ แสงศิลา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวธิดารัตน์ รวยอบกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวณัชชา พรประสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรชต เพชรจ้อง
นิติกรปฏิบัติการ


สิบเอกเอกภพ ม่วงป่า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน