หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 
 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

การส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า ศาลาที่พักริมทาง

การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการต่างๆ
 
 
 

การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนนและพื้นที่สองข้างทาง

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าผู้โดยสารและจุดพักรถ

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง

การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการกระจายสินค้า (Logistic)

การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมนาการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาโครงการด้านคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและศักยภาพของประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง

การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความมั่นคงของประเทศ

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี

การส่งเสริมและสนับสนุนการการรักษาความมั่นคงของประเทศ

การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชน และครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์และการบรรจุผลิตภัณฑ์

การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอื่นๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและอื่นๆ

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการกิจกรรม ที่ส่งเสริมการดำเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

การพัฒนาส่งเสริมควสมเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพื้นที่ทำกินและอาศัยให้ประชาชนที่ยากจน

การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการการผลิตและการตลาด

การส่งเสริมฐานข้อมูลและการบูรณาการแผนด้านการเกษตรระดับตำบลและอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-311-094
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10