หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
 

สำนักงานบริการโทรศัพท์วังทอง จำนวน 1 แห่ง
 
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
 

ปั๊มน้ำมัน (หมู่ที่ 1, 2 แห่ง และหมู่ที่ 14)
    จำนวน 2 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม (ผลิตอิฐบล็อก) จำนวน 1 แห่ง

โรงสี (โรงสีชุมชน 2 แห่ง/เอกชน 1 แห่ง)
    จำนวน 3 แห่ง
 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 252 คน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
    จำนวน 186 คน

อาสาสมัครพลังงานชุมชน จำนวน 20 คน

อาสามัครดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 64 คน