หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 

 
 
 
สายตรงนายก
055-311-094
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
 
พัฒนาคนให้มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
 
ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์
 
สนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงและมีมาตรฐาน และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
 
ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
พัฒนาการจัดการศึกษา และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนด้านการกีฬาและนันทนาการต่างๆ
 
ส่งเสริมการอนุรัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม
 
พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธาณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
 
พัฒนาการบริหารจัดการในองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10