หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงหรือยกฐานะเทศบาลวังทอง
 

🌸ในแผนฯอนาคต อบต.วังทอง มีการดำเนินการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแปลงหรือยกฐานะเป็นเทศบาลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่
🌸ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหน ประชาพิจารณ์แล้วหรือยัง
🌸หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็น เทศบาล จะเป็นเทศบาลใด(ตำบล/เมือง)
🌸การเปลี่ยนแปลงส่งผลดี/ผลเสีย อย่างไร

เขียนโดย   คุณ อยากสอบถาม

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 23.38 น. [ IP : 182.232.209.156 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)